• Puls Elektronik
 • Ömerli Mah. Seciye Sk. No:9 Hadımköy-İstanbul/TÜRKİYE
 • +90 212 798 3 636
 • +90 212 798 26 29
 • info@puls.com.tr
İnsan Kaynakları Politikası

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Puls Elektroniğin İnsan Kaynakları Politikası;

Türk sanayindeki kendi alanında lider olabilme kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana hak ettiği değer veren, değişime ve yeniliğe her daim açık, global bir şirket olarak varlıklarını ve kaynaklarını etkin kullanan, teknolojisini sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda;

İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Bu doğrultuda;

 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmak,
 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
 • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,
 • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek,

​İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak,
 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak,

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

 

 

Powered by Entranet